Tháng Năm 25

0 bình luận

Saffron và khả năng phòng ung thư

Trong Saffron có thành phần Flavonoid vốn có khả trung hòa gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ bị ung thư. Đó là lý do tại sao những người uống nhiều Saffron sẽ it nguy cơ bị ung thư.


Tags


Có thể bạn cũng thích những bài viết này

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

Translate »
>