Trong Saffron có thành phần Flavonoid vốn có khả trung hòa gốc tự do, ...

Xem thêm